EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

 

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καρτελάκια κλπ.).Για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να μας αποστείλετε το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς .

• Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Τα προϊόντα επιστρέφονται στην έδρα της εταιρείας με επιλογή από τον πελάτη του τρόπου επιστροφής τους, ήτοι με αυτοπρόσωπη παράδοση ή με παράδοση από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε με αποστολή με εταιρεία courier της επιλογής του, στη διεύθυνση της εταιρείας www.newmatic.gr  Δεν είναι αποδεκτός κανένας άλλος τρόπος επιστροφής καθώς έτσι μόνο δίνεται η δυνατότητα ελέγχου του υπό επιστροφή προϊόντος, παρουσία του πελάτη ή του υπαλλήλου του courier.  Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από ΕΛΤΑ.

•  Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει ρητή υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει το ειδικό «έντυπο επιστροφής» (πατήστε εδώ) που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.newmatic.gr. Στη συνέχεια ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

• Εφόσον το προϊόν επιστραφεί, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει σε έλεγχο για το αν η υπαναχώρηση συντελείται νόμιμα. Αφού παραλάβει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ το προϊόν, θα επεξεργαστεί άμεσα το αίτημα του πελάτη και θα τον ενημερώσει με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του. Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
• Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι ο πελάτης θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Σε κάθε περίπτωση που το προϊόν δεν κρίνεται ότι έχει επιστραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πελάτης ευθύνεται για την μείωση της αξίας του προϊόντος του επιστρεφόμενου τιμήματος και η οποία θα συμψηφίζεται με το επιστρεφόμενο τίμημα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση που δεν επιστρέφεται το σύνολο του τιμήματος, θα ενημερωθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων.  Ευνόητο είναι ότι τα προϊόντα δε θα πρέπει να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ή να είναι φθαρμένα/λερωμένα. Η μείωση της αξίας από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προϊόντων μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Αλλαγές είναι δυνατές μόνο με την συσκευασία των προϊόντων, όπως απεστάλησαν, και εφόσον αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.

Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση, στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ή να έχει υποστεί κάποια επεξεργασία συμπεριλαμβάνοντας το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω όροι που αφορούν και τις επιστροφές των προϊόντων.

 

ΕΞΑΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.

β) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Προτεραιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσα από το Δικτυακό Τόπο και η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας.

Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, η εταιρία ευθύνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Eάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@newmatic.gr  ή στο τηλέφωνο 2310682880 για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αντικατάστασης του προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας, μετά από την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:

•Η επιστροφή του προς αντικατάσταση ή επιδιόρθωση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (14 ημέρες από την παραλαβή), μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Ο πελάτης οφείλει πριν την αποστολή να ειδοποιήσει την εταιρεία, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της info@newmatic.gr  και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποστείλει επιβεβαίωση  στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη ή και τηλεφωνικά.

•Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω courier, ή στην έδρα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος (ποιος επιβαρυνεται?). Η αντικατάσταση/επιδιόρθωση του προϊόντος θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση περιέλευσης στην κατοχή της εταιρείας των προϊόντων της αρχικής παραγγελίας με φροντίδα του πελάτη, προκειμένου να εξετασθεί το αληθές του ισχυρισμού περί ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος αφορά σε ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος).

•Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

•Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή ή τρίτου. Ευνόητο τυγχάνει ότι ουδεμία ευθύνη έχει η εταιρεία και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για φθορές ή ελαττώματα οφειλόμενα σε κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη, κάθε δε αντικατάσταση του προϊόντος ή επιδιόρθωση του ελαττώματος, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται με δαπάνες του πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

•Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής ήτοι εντός 14 ημερών από την παραλαβή των λάθος προϊόντων και μετά από ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της info@newmatic.gr.

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ -ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΥΘΕΤΗΣΗ.

 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η NEW MATIC Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο του www.newmatic.gr Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο, απευθυνόμενος στο παρατιθέμενο link:      https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show (εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart